Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Anh Xuân
Giới tính Nam
Website https://tinhbotnghe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Bùi Xuân Nhật, Hoàng Thị Minh Nguyệt
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 382 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 789 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 690 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML