Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Cuc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/cucltv
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận 7
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu - Là giáo viên chủ nhiệm cấp Tiểu học được 26 năm qua. - Đạt được nhiều thành tích trong chuyên môn.
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 108 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 828 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 91 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14336 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML