Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Minh Tâm
Giới tính Nam
Website https://minhtammp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước A
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Bùi Thanh Liêm, Di Thanh Tuấn
Đã đưa lên 2083 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 224 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1080302 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML