Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Nam
Giới tính Nam
Website https://ngocnam2196.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ An
Quận/huyện Huyện Phù Mỹ
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Trần Đình Nhân
Đã đưa lên 859 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 692 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1428 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12129 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML