Giải toán về tỉ số phần trăm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Cuc (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:19' 12-02-2016
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
1. Tính tỉ số phần trăm của hai số 13 và 25.
Kiểm tra bài cũ:
Toán:
13: 25 = 0,52 = 52 %
2. Tìm 15 % của 300.
300 : 15 = 20 = 2000
b. 300 : 15 x 100 = 2000
c. 300 : 100 x 15 = 45
Thứ năm,ngày 20 tháng 12 năm 2012
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?
Kiểm tra bài cũ:
Toán:
Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta làm thế nào?
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
a) Ví dụ:
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
52,5 % : 420 em
100 % : ......em?
Số học sinh của trường là:


420 x 100 : 52,5 =
800 (học sinh)
52,5 % :…… em?
ĐS: 800 học sinh
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
a) Ví dụ:
52,5 % : 420 em
100 % : ….. em?
1% số học sinh toàn trường là:
420 : 52,5 = 8 ( học sinh)
100% số học sinh toàn trường hay: Số học sinh của trường là:
8 x 100 = 800 ( học sinh)
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
420 : 52,5 x 100 = 800
420 x 100 : 52,5 = 800
hoặc:
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
a) Ví dụ:
52,5 % : 420 em 1% số học sinh toàn trường là:
100 % : ….. em? 420 : 52,5 = 8 (học sinh)
100% số học sinh toàn trường
hay: Số học sinh của trường là:
8 x 100 = 800 ( học sinh)
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
420 : 52,5 x 100 = 800
Hoặc: 420 x 100 : 52,5 = 800

1. Nhận xét: Muốn tìm một số biết 52,5 % của nó là 420 ta làm thế nào?
1. Nhận xét: Muốn tìm một số biết 52,5 % của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?
* Tóm tắt:
100 % : ......ô tô ?
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:
1590 x 100 : 120 = 1325 ( ô tô )
Đáp số : 1325 ô tô
1590 ô tô
120 % : 1590 ô tô
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta làm như sau:
- Lấy số đó chia cho số chỉ phần trăm rồi nhân với 100.
Hoặc:
2. Quy tắc:
- Lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số chỉ phần trăm.
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
* Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta làm như sau:
- Lấy số đó chia cho số chỉ phần trăm rồi nhân
với 100.
Hoặc : - Lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số chỉ
phần trăm.
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
3. Luyện tập:
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Bài 1/ 78: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường.Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
* Tóm tắt:
92 % : 552 em
100 % : ...... em ?
Bài giải:
Số học sinh của trường Vạn Thịnh là:
552 x 100 : 92 = 600 ( học sinh)
Đáp số : 600 học sinh
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
3. Luyện tập:
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Bài 2/ 78: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm?
* Tóm tắt:
91,5 % : 732 sản phẩm
100 % : ........ sản phẩm?
Bài giải:
Tổng số sản phẩm của xưởng may là:
732 x 100 : 91,5 = 800 ( sản phẩm)
Đáp số : 800 sản phẩm
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
3. Luyện tập:
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Bài 3/ 78: Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm :
a) 10 % số gạo trong kho?
b) 25 % số gạo trong kho?

Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
* Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta làm như sau:
- Lấy số đó chia cho số chỉ phần trăm rồi
nhân với 100.
Hoặc: - Lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số
chỉ phần trăm.
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012
Toán:
Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo)
- Học thuộc quy tắc.
- Xem trước bài “ Luyện tập”.
( Sách giáo khoa trang 79)
Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô giáo!
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML