Gốc > Thư viện > BÀI TẬP TOAN TV LOP 5 >

BÀI TẬP ÔN TV + TOÁN (2)

Tên: -----------------------------------------                                                                 

Người học trò của Chu Văn An

          Tương truyền Chu Văn An dạy học ở Cung Hoàng, hằng ngày có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đến nghe giảng rất chăm chú. Chàng học hành thông minh, được thầy thương bạn mến nhưng không ai biết tông tích quê quán của chàng ở đâu. Chu Văn An cho người dò xem thì được biết chàng là Thuỷ Thần.

          Năm ấy đại hạn, khắp vùng khô cạn, cây cối úa vàng, dân tình đói khổ. Chu Văn An bèn gọi người học trò đến, bảo:“ Ta băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu dân chúng được không?”

         Vốn là Thuỷ Thần hiện thân thành học trò theo học Chu Văn An, được thầy dạy về đạo đức thánh hiền, chàng muốn làm theo những điều nhân nghĩa. Nhưng thật khó nghĩ: Tuân lệnh thiên đình hay nghe lời dạy của thầy? Sau một đêm suy nghĩ, chàng đến vái chào thầy và hứa làm theo lời thầy dạy, dẫu phải chịu mọi hình phạt của thiên đình.

        Chàng lấy nước lã mài mực, dùng bút nhúng mực vẩy lên trời rồi tung nghiên bút mỗi thứ đi một phía. Lập tức mây đen ùn ùn kéo đến, trời mưa tầm tã, nước đen như mực chảy khắp mặt đất. Bút của chàng rơi xuống làng Tả Thanh Oai, còn nghiên thì rơi xuống cánh đồng Quỳnh Đô và biến thành khu đầm nước màu đen gọi là Đầm Mực.

       Chu Văn An cùng nhân dân trong vùng hả hê vui sướng. Nhưng người học trò không thấy có mặt ở trường. Chu Văn An lo lắng, cho người đi tìm thì thấy một con thuồng luồng chết nổi lên giữa đầm Cung Hoàng. Ông biết đó là hiện thân của người học trò yêu quý đã bị trừng phạt vì dám chống lệnh của thiên đình.

      Đau xót, tiếc thương người học trò đã bỏ mình vì việc nghĩa, Chu Văn An cùng nhân dân trong làng vớt xác thuồng luồng và đem chôn cất tử tế.                      

                                                                                Theo Nguyễn Anh

* Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu chỉ ý đúng nhất:

 

1. Đoạn 1 giới thiệu đặc điểm về tính nết của người học trò như thế nào ?

   a. Khôi ngô tuấn tú, được thầy yêu bạn mến, không rõ tung tích quê quán.

   b. Chăm chỉ học hành, nhân nghĩa, hiền lành được mọi người yêu mến.

   c. Khôi ngô tuấn tú,  nghe giảng rất chăm chú, được thầy yêu bạn mến.

   d. Nghe giảng rất chăm chú, học hành thông minh, không rõ tung tích quê quán.

 

2. Khi trời đại hạn, Chu Văn An mong muốn người học trò làm gì?

   a. Xin thiên đình cho mưa xuống mặt đất.                b. Làm mưa xuống cho dân tình đỡ khổ.

   c. Tìm cách cứu dân thoát khỏi cảnh hạn hán.           d. Xin thiên đình làm cho dân vui sướng.

3. Vì sao người học trò làm theo lời thầy, dù phải chịu mọi hình phạt của thiên đình?

   a. Vì sợ thầy giáo hơn sợ thiên đình.                           b. Vì quý trọng thầy hơn cả thiên đình.

   c. Vì muốn đền đáp công ơn thầy dạy dỗ.                     d. Vì muốn làm những điều nhân nghĩa.

4. Sau khi làm ra trận mưa lớn, người học trò bị thiên đình trừng phạt như thế nào?

   a. Bị biến thành con thuồng luồng               

   b. Bị biến thành con thuồng luồng và chết.

   c. Bị biến thành nước màu đen.                  

   d. Bị chết, xác chìm trong đầm.

 

5. Thái độ của nhân dân đối với người học trò quên mình vì việc nghĩa thể hiện rõ qua chi tiết nào ở đoạn cuối bài?

  a. đau xót, tiếc thương                                          b. vớt xác, chôn cất tử te.

  c. đau xót, vớt xác, chôn cất tử te.                          d. đau xót, tiếc thương.

 

6. Đoạn: “ Chu Văn An bèn gọi người học trò đến, bảo:“Ta băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu dân chúng được không?”

                                có những đại từ là:

a. người, Ta           b. Ta, con, thầy                c. người, Ta, con              d. Ta, dân chúng, con

7.  Thêm vào chỗ chấm của câu sau cặp quan hệ từ nào thì thích hợp:

……..nhà Bình rất nghèo……bạn ấy học rất giỏi.

a. Vì…nên             b. Nếu…thì                   c. Tuy…nhưng                d. Không những…mà

8. Dòng nào là câu ghép?

          a. Mây đen ùn ùn kéo đến, trời mưa tầm tã, nước đen như mực.

          b. Sau một đêm suy nghĩ, chàng đến vái chào thầy.

          c. Chàng học hành thông minh, được thầy thương bạn mến.

          d. Chu Văn An lo lắng, đi tìm thấy một con thuồng luồng chết nổi lên giữa đầm Cung Hoàng.

9. Câu: Chu Văn An cùng nhân dân trong vùng vui sướng.” Tìm và ghi lại :

 + 1 danh từ : .............................                     + 1 tính từ :   .............................

10. Câu có từ gạch dưới mang nghĩa gốc là:

          a. Tôi đã cn lời nhưng anh ấy vẫn từ chối.

          b. Năm ấy đại hạn, khắp vùng khô cạn, cây cối úa vàng, dân tình đói khổ.

          c. Nó còn suy nghĩ nông cn lắm!

 

 

Họ Tên ………………………………………..                                                       

LUYỆN TẬP TOÁN

A/ PhầnI: Câu 1./ Khoanh tròn vào câu đúng nhất ở các bài tập bên dưới:

1.1/   5  viết dưới dạng số thập phân là:

A . 5,008                  B. 5,08                              C. 5,8                   D. 5,0008

1.2/   Tỉ số phần trăm của  12 và 20 là

             A. 12%                      B. 32%                     C. 40%              D. 60%

 

1.3/   10,05 : 0,01 = ……

             A. 0, 1005                B.1005                     C. 100,5            D. 1,0051.

 

 

Câu 2 : Nối cột A với cột B thích hợp:

        A                                                                    B

25,8% của 140                                        ·                           ·        36,12                   

 

Biết 12% của số A là 84. Vậy Số A là         ·                            ·        700                                                                                                                       ·        3612

                                                                                           ·        700%

B. Phần II:

 

Câu 1: Tính ( Có đặt tính )

87,254 + 32,8                879 – 56,32                   45,8  x  23,7                 123,36 : 4,8

 

Câu 2: a. Thực hiện biểu thức:                                            b. Tìm y:

         24,78 + 26 x 3,52 – 45,7                                              y +   8,7      =  270 :  10,8

 

Câu 4: Bài toán:

 

 Một mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy dài 60m và chiều cao bằng  đáy.

     a) Tính diện tích mảnh vườn tam giác.

     b) Ở giữa mảnh vườn người ta đào một cái ao thả cá. Biết diện tích của ao chiếm 40% diện tích mảnh vườn. Hỏi diện tích phần còn lại của vườn là bao nhiêu mét vuông?

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Cuc @ 13:24 09/02/2020
Số lượt xem: 115
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Võ Gia Huy                  luyện tập tiếng Việt [ Đọc hiểu ]

1. c

2. c

3. d

4. b

5.a, d

6.b

7.c

8.a

9. danh từ : Chu Văn An           tính từ : vui sướng

10.b

Luyện tập Toán

1.1 không có đầy đủ dữ liệu cô ơi , con ko làm được.

1.2 d

1.3 b

2. 25,8 phần trăm nối với 36,12

   số A là : 700

1 phần II. 87,254   879,00   45,8     123,36 : 4,8= 123'3,6 : 48

           + 32,800 -   56,32 x  23,7                          0273      25,7

             120,054    822,68   3206                           033  6

                                        1374                                0  0

                                        916

                                      107546

2 phần II  24,78 + 26 x 3,52 - 45,7        y +  8,7    = 270  :   10,8

           =  24,78 +    91,52    - 45,7        y +  8,7    =       108  

           =       116,3               - 45,7                    y  =    108  -   8,7

           =                 70,6                                     y  =        99,3

4 phần II                                Bài giải

                vậy chiều cao = cạnh đáy thì chiều cao = 60m

             Diện tích mảnh vườn HTG là :

                   60 x 60 : 2 = 1800  [ m2 ]

             Coi 1800 m2 là 100 phần trăm 

             Số phần trăm phần còn lại chiếm :

                100 phần trăm - 40 phần trăm = 60 phần trăm

            Số m2 phần còn lại chiếm :

                 1800 x 60 : 100 = 1080 [ m2 ]

                      ĐS :  a] : 1800 m2

                              b] :  1080 m2

 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML