Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Hận
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/han-thcs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kinh Cùng
Quận/huyện Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thành Hận, Huỳnh Bá Phong
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 32 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML