Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/songtranhnbk
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Btcx Trà Bui
Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Huỳnh Ngọc Hiếu, Đang bị khóa
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 162 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 572 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML