Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hiền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhien7919
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dang Kang
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trần Quốc Quốc, Nguyễn Thiên Chức
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6348 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML