Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Văn Nhựt
Giới tính Nam
Website https://vannhuttieucan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Tiểu Cần A
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Ánh Hằng, Trần Thị Lâm
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 621 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4749 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML