Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Châu Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/melinhschool
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mê Linh
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/avatar/4667518.jpg
Xác thực bởi Phan Hoàng Duy, Trần Thanh Huy
Đã đưa lên 217 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1242 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22903 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML