Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đình Nhân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thmyan
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ An
Quận/huyện Huyện Phù Mỹ
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Đức Tuấn
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 69 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 337 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML