Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangtienpc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Đặng Thai Mai
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Vũ Việt Lâm
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1845 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3184 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML