Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Chen
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thới Lai
Quận/huyện Huyện Thới Lai
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4755 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7320 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML