Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Website https://nghidong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Đồng
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Bùi Xuân Nhật, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nghi Lộc
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1043 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1467 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2895 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML