Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành An
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Đăk Rlấp
Quận/huyện Huyện Đắk R'Lấp
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2599 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 568 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML