Thông tin thành viên

130651.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Thủy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/homepoor2002
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ A
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1205 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2448 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML