Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Phan Diễm Quỳnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/npqd1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kinh Cùng
Quận/huyện Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hận, Nguyễn Thành Hận
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML