Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Huy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huyvanninh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đống Đa
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Mạch Đình Liêm, Nguyễn Tấn Thuận
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 181 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1400 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML