Đề 47

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Kim Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:10' 30-12-2011
Dung lượng: 138.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn số học – lần 4 ( HKII )

Đề :
Bài 1 ( 4đ) : Tính
a / 2- ( 2+
b/
c/
d / -2,5 : ( 21 )
Bài 2 : ( 4 đ) . Tìm x :
a/ x - =
b / x + =
c
Bài 3 (3 đ) : Tính :
a/ ( 1 đ)
b/ -1,8 :(1) (1đ)
c/ (-3,2) ( 0,8 -2 : 3(1đ)
Đáp án và thang điểm :
Bài 1 : a/ 3- ( 2+
=3- 2- (0,5đ) ( 0,5 đ)
b/ +

= ( 0,5đ)
( 0,5đ)
c/
( 0,5đ)
0 ( 0,5đ)
d/ -2,5 : ( 21 )
= ( 0,5đ)

( 0,5đ)
Bài 2 :
a/ x - =
x = ( 0,5đ)
x ( 0,5đ)
b / x + =
x = -
x ( 0,5đ)
x=
x=
x= ( 0,5đ)
c /
(0,5đ)

x = (0,5đ)
Bài 3 (3 đ) : Tính :
a/
( 0,5 đ)
( 0,5 đ)
b/ -1,8 :(1)
=-1,8 : ( 0,5 đ)
=-1,8 .4=-7,2 ( 0,5 đ)
c/ (-3,2) ( 0,8 -2 : 3
( ( 0,5 đ)

( 0,5 đ)
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML