Bài thơ của em bé Châu Phi
 Khi chào đời, da đen
Lớn lên vẫn đen nhánh
Tôi đen dù trong nắng
Khi kinh hãi vẫn đen
Ốm yếu, chỉ màu đen
Tôi chết, còn đen mãi
Anh là người da trắng
Lúc sinh ra hồng hào
Lớn lên anh trắng phau
Ra nắng anh đỏ au
Khi lạnh anh xanh xao
Khi sợ anh vàng ệch
Khi ốm anh xanh ngắt
Khi chết, anh xám xịt
Sao kêu tôi Da màu
When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??