Độc đáo nơi học trò vác mái chèo đi học

9650503 Những học trò nhỏ ở thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hàng ngày đi học mang theo mái chèo dùng để vượt dòng Kỳ Cùng đến trường. Đây cũng là con đường hầu như năm nào cũng lấy đi mạng sống của người dân. Thôn Xuân Lũng đông dân nhất, nghèo nhất và đi lại khó khăn nhất trong các thôn bản thuộc xã Bình Trung. 65 hộ dân người Nùng ở Xuân Lũng đi lại bằng cách duy nhất là vượt con sông...

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam

20-10-1930 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hơn một năm sau khi cách mạng tháng Tám thành công, ngày 20-10-1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thực ra, ngày lịch sử đáng ghi nhớ đó của phụ nữ...

Nhúng mã HTML